ทำเนียบ ศอ.ปส.ย. ภาค 2 จังหวัดจันทบุรี

 

เลขสมาชิก

ชื่อ-สกุล

เลขประชาชน

ที่อยู่

เบอร์โทร

5602171001

นายธนพงษ์  ไวยจะรา

1229900716449

123 ถ.อัมพวา ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

085-3993892

5602171002

นายศักดิ์สิทธิ์  ราชชมพู

1229900784941

55/39 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

082-8966105

5602171003

นายศิระ   ขอบทอง

1229900786641

29 ม.6 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120

091-2032730

5602171004

นายอนวัชพักสงคราม

1229900818268

101/246 หมู่10 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ. จันทบุรี 22000

081-5615327

5602171005

นายลัทธพล  คุ้มรักษา

1219800283541

80 ม.8 ต. บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

091-8176860

5602171006

เด็กชายพลพล สุขดี

1229900928499

118/218 ถ.นิลจินดาอุทิศ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

088-2048766

5602171007

นางสาวญาณิณท์  สิงห์คราม

1229900814751

82 ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

088-5241004

5602171008

นางสาววีรยา  บุญการี

1229900840867

68 ม.13 ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

081-1507286

5602171009

นางสาวศศิธร ราษีกุล

1229900801144

50/4 ม.5 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

092-5643262

5602171010

นางสาวญาณิศา หาญกมลศิริ

1229900762092

27/57 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

083-0524525

5602171011

นางสาวศุภมาศ แก้วประเสริฐ

1229900779921

21/3 ม.3 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

080-8352973

5602172001

นางสาวอัธยา  บุณยรัตเศรณี

3-9399-00197-32-8

48/1 หมู่ 4 ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี

081-6337800

5602172002

นางสาวลดาวัล  ศิริคติพจน์

3-2299-00242-64-8

47/12 หมู่ 4 ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี

089-832-2876

5602172003

นางสาวสุนทรี  เทศกาล

3-2297-00045-74-1

182/6 ถ.เทศบาลสาย 2 อ.ขลุง จ.จันทบุรี

089-930-6234

5602172004

นางสาวศรีรัตน์  บัวศรี

 

 

087-587-1593

5602172005

นายศรนรินทร์  คำชาย

 

 

098-447-9834

5602172006

นางสาวอัจฉรา  ชินธุวงศ์

1-2299-00549-62-3

53 หมู่ 6 ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี

081-949-7356

5602172007

นายไชวัฒน์  ปาเชนทร์

1-2299-00667-22-7

57 หมู่ 1 ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี

084-875-1369

5602172008

นายปรัญชัย  ไชยมนตรี

1-9199-00135-43-1

46/1 หมู่ 5 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.จันทบุรี

080-557-2562

5602172009

นายนลธวัช  วัฒนา

1-2299-00732-55-0

265 ถ.เทศบาลสาย 1 อ.ขลุง จ.จันทบุรี

-

5602172010

นายณัฐพงษ์  พุทชื่น

1-2297-00075-54-7

285/7 ถ.เทศบาลสาย 2 อ.ขลุง จ.จันทบุรี

091-237-9045

5602172011

นายจักรกฤษณ์  โลหะศาสตร์

1-2299-00746-20-8

7/3 หมู่ 1 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

098-294-4883

5602172012

เด็กหญิงวาศิรินทร์  เชยสมบัติ

1-2299-00923-14-2

182/6 ถ.เทศบาลสาย 2 อ.ขลุง จ.จันทบุรี

092-028-0085

5602172013

นายนฤพล  วงษ์วรรณ

1-2299-00722-89-9

40/1 หมู่ 2 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

081-157-4150

5602172014

นางสาวกนกวรรณ  รัตนาคะ

 

 

 

5602172015

นางสาวมัชฌิมา  แจ้งอรุณ

 

 

 

5602172016

นางสาวภาวินี  สุริวงศ์

1-2297-00075-43-1

124/1 ถ.เทศบาลสาย 3 อ.ขลุง จ.จันทบุรี

089-250-2206

5602172017

นางสาวปิโยรส  หงส์ทอง

 

 

 

5602173001

นางสาวจิตติยา วาจี

1102000351678

15 ม.2 .บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์  จ.จันทบุรี

0863380823

5602173002

นายภัทรพล  ยอดนิล

1229900539220

5/2 ม.3 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

0924408488

5602173003

นายรุ่งโรจน์ โภชาดม

1229900790398

7/2 ม.5 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

0907813733

5602173004

นายณรงค์ศักดิ์  ทองม้วน

129900653323

6 .1 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

0984858453

5602173005

นายวัลลภ  สุดประเสริฐ

1229900471268

12 ม.4 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์  จ.จันทบุรี

0806357197

5602173006

นายปวรีว์  สีเผือก

1229900552586

35/4 ม.1 .บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

0920169483

5602173007

นายณัฐพณ มีปัดมา

1229900717003

24 ม.3 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์  จ.จันทบุรี

0925827617

5602173008

นายเกียรติศักดิ์  ชุนเดชสัมฤทธิ์

1229900792170

65/3 ม.12 ต.พลับพลา อ.เมือง   จ.จันทบุรี

0877003230

5602173009

นายสุเมธ  สุดประเสริฐ

1229900620824

12 ม.4 ต.บางสระเก้า อ.เมือง   จ.จันทบุรี

0870025086

5602173010

นายกฤษฏิ์ วัชราสิน

1229900645452

36 ม.1 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์  จ.จันทบุรี

0800937769

5602173011

นายรัฐพงษ์  แก้วผอม

1209700691910

23/8 ม.8 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์  จ.จันทบุรี

0822060040

5602173012

นายณัฐพล  ใจชื่น

1229900440664

3/2 ม.1 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์  จ.จันทบุรี

0800174340

5602173013

นายเฉลิมชัย  พงษ์สุภาพ

1229900790720

22 ม.5 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์  จ.จันทบุรี

0848799017

5602173014

นางสาวกรรยารัตน์  แก้วงาม

1229900667219

31 ม.4 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์  จ.จันทบุรี

0892528715

5602173015

นายทินภัทร  อารีรักษ์

1229900614387

28 ม.3 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์  จ.จันทบุรี

0861538293

5602173016

นายสิทธิพงษ์ งามไสว

1229900616005

11/2 ม.4 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์  จ.จันทบุรี

0806467831